header2.gif (17581 bytes)

Runor:

Man kan hitta ganska mycket om runor, både på internet och i litteraturen. Det finns nog goda skäl att studera detta med viss försiktighet, för man hittar lätt en hel del som känns mindre seriöst. Boken "Runor" av Lars Magnus Enoksen rekommenderas.

Runorna användes till flera vitt skilda ändamål. I vardagen nyttjades runorna för kommunikation människor emellan, där meddelanden, räkenskaper och förstås även kärleksbrev ristades på stavar av trä eller liknande. Ordet "bokstav" tror man härstammar från detta. Det finns till och med exempel på runklotter på statyer från mellanöstern, där det kliat i fingrarna på någon viking i österled. Våra runstenar berättar om bragder i fjärran länder, och är ett budskap som överbryggar över tusen år.

Användning i magiskt syfte var också en mycket viktig del. Runorna hade ju uppenbarats för Oden först efter svårt lidande i nio dygn, och var därför kraftigt laddade magiska symboler. Man kunde använda runorna i positivt syfte som skydd, bot mot sjukdomar och för spådom. Det fanns förstås en annan sida också, nämligen i syfte att kasta besvärjelser över misshagliga personer.

Runorna tillskrivs en grundbetydelse, som de flesta källor verkar överens om. För egen del så håller jag mig till det när jag använder runor som dekoration. Sen finns det mycket i tolkningar av runor och tillämpning av runmagi som verkar mycket inspirerat av New Age och känns rätt yvigt, men det må ju var och en ta ställning till. Att runor ristades i magiskt syfte, t.ex. för att kommunicera med gudarna och för att skydda mot onda makter, verkar hyggligt belagt. Att då prägla in runor i glödande järn känns rätt kraftfullt...

Den som är nyfiken på fornnordisk tro, magi och shamanism rekommenderas att besöka Ratatosk, och Grimners Runor för en djupare redogörelse för runornas betydelse.

Sammanställningen nedan sammanfattar kort runornas grundbetydelse, och även en indikation på vad den positiva magiska vinklingen skulle kunna vara efter studium av ett antal källor. Om runan hamnar upp och ned vid runkastning så sägs det blir varning om motsatsen. Men, som sagt, runt detta finns det en ganska stor osäkerhet.

Runraden nedan är den äldre futharken med 24 tecken. På 700-talet kom sedan den yngre futharken med 16 tecken. Namnen kan skrivas på olika sätt, och i de flesta runböcker avslutas många av namnen med "z". Så även här för enkelhets skull.

RUNA: BOKSTAV, NAMN: GRUNDBETYDELSE: MAGISK BETYDELSE:
f-runa.gif (1147 bytes) f-runan

Fehu

Fä, boskap, rikedom Symboliserar materiell och själslig rikedom, lycka och välstånd samt måluppfyllnad.
u-runa.gif (1189 bytes) u-runan

Uruz

Ur, uroxe, urkraft Gryning, nytt liv, återfödelse, energi. Kan symbolisera initiativrikedom och andlig styrka, och kan visa på en förändring av positivt slag.
th-runa.gif (1095 bytes) th-runan

Thurisaz

Thurs, jätte, troll En mycket kraftfull runa, som symboliserar kraft, kaos och transformation, kanske även gudarnas beskydd.
a-runa.gif (1067 bytes) a-runan

Ansuz

Asagud Symboliserar kommunikation, talets gåva, sång. Kan indikera  att sådana egenskaper kan komma att utvecklas.
r-runa.gif (1165 bytes) r-runan

Raidho, Reid

Resa, vagn, rida Stark skyddsruna, visar på ordning och struktur, att övervinna besvär. Sägs vara Tors runa.
k-runa.gif (999 bytes) k-runan

Kauna

Sår, böld, eld Fackelrunan, symboliserar upplysning och värme, sägs också ha koppling till rituella eldar vid firande av vinter- och sommarsolståndet.
g-runa.gif (1189 bytes) g-runan

Gebo, Gifu

Gåva Står för harmoni och balans, att ge utan att förvänta sig något i gengäld och blot till gudarna. Kan indikera att någon positiv händelse är på gång.
w-runa.gif (1101 bytes) w-runan

Wunjo, Wynja

Glädje Visar på glädje, livskraft och sinnlighet. Kan indikera att en positiv, kreativ period är förestående.
h-runa.gif (1219 bytes) h-runan

Hagalaz, Hagal

Hagel Står för oförutsedda, omvälvande händelser som kan vara både svåra och besvärliga, men nödvändiga. En runa som indikerar förändringar.
n-runa.gif (1088 bytes) n-runan

Naudhiz, Naud

Nöd, tvång En kraftfull ödesruna, hör i hop med de tre nornorna Urd, Verdandi och Skuld, som väver ödets trådar. Kan indikera svårigheter och utmaningar.
i-runa.gif (1050 bytes) i-runan

Isaz

Is Symboliserar stillastående, stagnation och avvaktan, samt ordnad disciplin. Kan indikera en varning att man skall ta det lite lugnt i det man håller på med ett tag.
j-runa.gif (1078 bytes) j-runan

Jara, Jera

År, årsväxt En fruktbarhetsruna som hör ihop med Frej och Freja. Symboliserar sådd och skörd - vad du sår får du också skörda.
p-runa.gif (1161 bytes) p-runan

Perdhu (osäkert)

Möjligen klippa, jord, mylla, sten Symboliserar stabilitet och kontinuitet, båda fötterna på jorden och fysisk hälsa. Möjligen finns även koppling till rituell dans och shamanism.
ii-runa.gif (1087 bytes) ï-runan (e)

Ihwaz

Idegran Kan symbolisera växtriket, att man är på rätt väg, skyddsruna. Även associationer till spjut och pilar.
storar-runa.gif (1162 bytes) R-runan

Algiz

Älg Mycket stark skyddsruna, en varning för inkräktare. Den s.k. skräckhjälmen är uppbyggd av fyra R i ett kors med taggarna utåt. Runan kan även höra ihop med kraftdjuren, och skyddar bäraren mot onda makter.
s-runa.gif (1057 bytes) s-runan

Sowilo, Sol

Sol Symboliserar värme, sol, sommar, hjärta och även seger. En starkt positiv kraftruna.
t-runa.gif (1091 bytes) t-runan

Tiwaz,Tyr

Tyr (den asagud som givit namn åt tisdag) En runa med stark, framåtriktad energi, kan symbolisera svärd och positiv manlighet. Visar på djärvhet, offervillighet och även balans.
b-runa.gif (1151 bytes) b-runan

Berkana, Bjarka

Björk En kvinnlig runa som associeras med Freja och fruktbarhet. Kan även stå för läkekraft, naturväsen och inre skönhet.
e-runa.gif (1200 bytes) e-runan

Ehwaz

Häst Hästrunan associeras med Odens åttabenta häst Sleipner, och står för kommunikation och resor mellan olika världar och medvetandeplan. En bra kraftruna för schamaner och magiker!
m-runa.gif (1231 bytes) m-runan

Mannaz, Madr

Människa Står för människan som helhet, medmänsklighet och lojalitet mot ätten, dvs sina närmaste.
l-runa.gif (1048 bytes) l-runan

Laguz, Laukaz

Vatten Vattenrunan står för känslor, undermedvetna energiströmmar och själens färder. Associeras även med intuition och psykisk kraft - en runa för schamanen.
ng-runa.gif (1095 bytes) ng-runan

Ingwaz, Ing

Ing (en fruktbarhetsgud) En lyckoruna, står för manlig fruktbarhet, skaparkraft, och kreativitet samt växtkraften i det som sås om våren. Hör ihop med Frej förutom Ing.
d-runa.gif (1287 bytes) d-runan

Dagaz

Dag Symboliserar transformationen från natt till dag - gryningens och den nya dagens runa. Jämför vårt nuvarande uttryck "det dagas". Står även för sommarsolståndet, och kan indikera en ny möjlighet eller insikt.
o-runa.gif (1175 bytes) o-runan

Othilaz, Othala

Odal, jord, mark Odalrunan är en symbol för fädernesjorden, gården och ätten. Kan även symbolisera rikedom och kontakten med förfäderna. Står även för odling, inte bara av jorden utan även av själen, konst och hantverk.

HOME